Keramické vyložení

Ochrana průmyslových zařízení proti abrazi

Nabízíme ochranu proti abrazi a několikanásobné zvýšení životnosti technologických zařízení při použití odolného keramického vyložení. Naše ochrana proti opotřebení prodlužuje životnost technologických zařízení a snižuje náklady na opravy.

Použité materiály ve směsích s čedičem nebo keramické slitiny, poskytují spolehlivou ochranu v různých průmyslových odvětvích. Používají všude tam, kde je potřeba snížit abrazi dopravovaného materiálu a zvýšit životnost technologie. Díky široké škále materiálů a aplikačním zkušenostem poskytuje keramické vyložení účinnou ochranu proti opotřebení komponent technologických zařízení, jako jsou gravitační skluzy, svody, přesypy, dopady, vibrační podavače, násypky, separátory, cyklóny technologických linek. Naše materiály zvládají i vysoké teploty a jsou natolik přizpůsobivé, že je lze použít i jako vyložení potrubí pro přepravu kapalných nebo plynných médií.

Úspěšně se tyto materiály používají v energetice, cementárnách, kaolínkách v těžebním průmyslu, v třídírnách, ocelárnách a slévárnách. Naše řešení snižuje náklady na opravy a údržbu technologických linek a zařízení.

Výhody našeho řešení: Zvýšení životnosti technologických zařízení, snížení neplánovaných odstávek z důvodů oprav technologie, plynulá doprava materiálu bez mechanických zásahů obsluhy, snížení hladiny hluku a opotřebení exponovaných míst technologických zařízení. Použití ekologických a přírodních materiálů jako čedič nebo keramické slitiny.

Keramické vyložení obsahuje vysoký obsah oxidu hlinitého ve stlačené formě a vypaluje se při vysokých teplotách. Vhodné je pro technologie, kde dochází k extrémní opotřebení. Speciální ochranná vrstva keramického vyložení zabraňuje hromadění materiálu, který je snáze přepravován, čímž zajišťuje nepřetržitý tok přepravovaného materiálu.

Rádi Vám předložíme nezávaznou nabídku, nebo zodpovíme dotazy. Napište nám, nebo rovnou zavolejte. Zde je naše stránka s kontakty.