LASSELSBERGER‚ s.r.o., provoz Podbořany

kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2020

Označení RGOznačení PDšíře (mm)délkaSTAVprovedené práce, výměnyKontrola 12/2020
Pasový dopravník - PD1

RS 150024,70+spoj
Pasový dopravník - PD2RS 250024,65+spojDoporučujeme výměnu!
DP má poškozené hrany, krycí vrstvu a spoj,
DP za hranou životnosti.
Pasový dopravník - PD3Nad sily 1-650048,40+spojpoškozené hrany, krycí vrstva,
doporučujeme čelní stěrač UH2
Pasový dopravník - PD4Nad sily 1-650048,40+spojpoškozené hrany, krycí vrstva,
doporučujeme čelní stěrač UH2
Pasový dopravník - PD5Pod sily 1-350030,30+spojOpotřebená horní krycí vrstva,
poškozený od bočnic
Pasový dopravník - PD6Pod sily 4-650025,60+spojOpotřebená horní krycí vrstva,
poškozený od bočnic,
doporučujeme čelní stěrač UH2
Pasový dopravník - PD7P 150073,20+spoj
Pasový dopravník - PD8P 250063,20+spojPoškozené hrany DP,
doporučujeme výměnu
polyuretanových lišt 2 kusy
Pasový dopravník - PD9P 350037,00+spoj
Pasový dopravník - PD10P 450030,40+spoj
Pasový dopravník - PD11P 550025,95+spoj
Pasový dopravník - PD12P 650021,30+spojopotřebená krycí vrstva a hrany DP
Pasový dopravník - PD13Čisticí pod sily50063 bm
Pasový dopravník - PD14Čisticí pod sily5009,35+spoj
Pasový dopravník - PD15Podavač trhač100012bm
Pasový dopravník - PD16Podavač drtič100012bmOpotřebený DP, chybí 6ks válečků
Pasový dopravník - PD17Pod drtičem100012bm
Pasový dopravník - PD 18Šikmý pod trhačem65046,40+spojDoporučujeme výměnu DP (potrhaný, poškozená spoj),
doplnění otěrové pryže
Výměna DP 29.1.2021
Pasový dopravník - PD19Dlouhý šikmý65063,00+spojDoporučujeme opravu průrazů DP,
chybí diskový váleček, otěrová pryž
Pasový dopravník - PD20Příčný65027,30+spoj
Pasový dopravník - PD21Reverzní65058,70+spojPoškozené spoje a hrany DP, Para pryž,
Pasový dopravník - PD22DP ČOV 150023,90+spoj
Pasový dopravník - PD23DP ČOV 28009,60+spojOpravovaná spoj
Vysvětlivky
Bez závad
Malé poškození nebránící provozu, oprava v náhradním termínu
Velké poškození, hrozí havárie, doporučení pro opravu

SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka