KNAUF Praha, spol. s r. o. – provozovna Praha

kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2021

Označení RGOznačení PDšíře (mm)délkastavprovedené práce, výměnyStav - SemaforKontrola 01/2023
Pásový dopravník - PD 1PD na mokrý písek80078,30+spojdoporučujeme výměnu čelního stěrače, pogumování hnacího válce1
Pásový dopravník - PD 2Magnet - zavěšený5003,86+spojmírně odtržené příčky1
Pásový dopravník - PD 6DP 6.1565049,70+spojpoškození ve spoji, potrhané hrany DP2
Pásový dopravník - PD 7DP6.1733,60+spojpoškození ve spoji2
Pásový dopravník - PD 21elevátor - mokrý písek50026,00+spoj2
Pásový dopravník - PD 8pod přítlačným DP6507bm1
Pásový dopravník - PD 9přítlačný DP5006bm1
Pásový dopravník - PD 38004,5bm1
Pásový dopravník - PD 48003,5bmVýměna DP 01/231
Pásový dopravník - PD 10otáčení pytlů10005,5bm1
Pásový dopravník - PD 11Před rovnáním 19002,5bm1
Pásový dopravník - PD 12Před rovnáním 29002,5bm1
Pásový dopravník - PD 57003bm2
Pásový dopravník - PD 1365015bmpoškození ve spoji, potrhané hrany DP2
Pásový dopravník - PD 183502,5bmopotřebený pas2
Pásový dopravník - PD 194507,5bm1
Pásový dopravník - PD 205503,5bm2
Pásový dopravník - PD 156506bm1
Pásový dopravník - PD 166502,5bmhavarijní stav, doporučujeme výměnu3
Pásový dopravník - PD 1711004,5bm1
Pásový dopravník - PD 146505 bm2

SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka