Các dịch vụ khác

Cắt gọt và sản xuất các linh kiện cho băng chuyền vận tải

Công ty cung cấp cho tất cả khách hàng khả năng cắt gọt, tách vật liệu kim loại bằng dao cắt CNC. Với máy tiện bán tự động mới công ty thực hiện sản xuất hoàn chỉnh hay sửa chữa các con lăn băng chuyền và các công việc tiện khác. Công ty cũng có máy ép lưu hóa phục vụ cho việc nối các băng chuyền cao su có chiều rộng đến 1.200mm và máy ép lưu hóa cho băng chuyền có chiều rộng đến 1.200mm.

Công ty sử dụng mọi công nghệ hiện đại cho việc tự sản xuaastlinh kiện băng chuyền.

Trước hết là hệ thống làm sạch băng chuyền RG, sản xuất hoàn chỉnh các con lăn truyền lực, chuyển hướng và lò nung kim loại đặc biệt.

Ngoài ra công ty còn sản xuất và đảm bảo việc lắp ráp hệ thống gioăng chống bụi bên sườn của băng chuyền. Công ty sản xuất và cung cấp các linh kiện cho băng chuyền khai thác nhằm giảm va động mạnh khi vật liệu rơi.

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một đề nghị không ràng buộc hoặc trả lời các câu hỏi. Viết cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi thẳng. Đây là trang liên hệ của chúng tôi.