Tham khảo

Tổng quan về các đơn đặt hàng được chọn


Cơ sở phục hồi năng lượng – Malešice

Dự án, sản xuất, lắp ráp.

Cung cấp băng chuyền và thiết bị tách từ để phân loại chất thải kim loại ZEVO Malešice


Đơn vị công nghệ vận chuyển thạch cao – Knauf Počerady s.r.o.

Dự án, sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh.

Cung cấp băng tải và phễu đai, bao gồm tự động hóa.


Opatex s.r.o. – Opatov

Dự án, sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh.

Một dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh để phân loại và vận chuyển hàng dệt

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một đề nghị không ràng buộc hoặc trả lời các câu hỏi. Viết cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi thẳng. Đây là trang liên hệ của chúng tôi.