Hệ thống làm sạch của băng chuyền RG

Bảo vệ băng chuyền được thử nghiệm và tin cậy

Công ty cung cấp cho khách hàng cách giải quyết đã được thử nghiệm và bảo dưỡng hệ thống làm sạch băng chuyền RG. Hệ thống RG được đặc trưng bởi tuổi thọ cao của các vật liệu được sử dụng. Nó bao gồm một bộ gạt hoàn chỉnh, các lưỡi bằng UH hay PU, các loại bộ gạt-gầm, trực diện, bên trong, bộ gạt trước con lăn trở lại, được bắt cố định hay nhờ các lò xo bắt.

  • Bộ gạt gầm: LT, R2.O, PU-90, Chevron / cho mặt cắt DP), Khả năng sử dụng dao UH và cả PU, được gắn bằng hình thức xoắn hay cố định.
  • Bộ gạt trực diện: UH2, UH3, PU-90 (S,L)- khả năng sử dụng dao UH và cả PU, gắn bằng lò xo
  • Bộ gạt trong trước các con lăn trở lại: Diagonal, Pluh-dao PU.
Danh mục đầy đủ của hệ thống làm sạch RG (CZ – PDF)

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một đề nghị không ràng buộc hoặc trả lời các câu hỏi. Viết cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi thẳng. Đây là trang liên hệ của chúng tôi.