Hệ thống TT

Con lăn trọng tâm sử dụng trên toàn băng chuyền

Hệ thống TT của công ty sử dụng phương pháp độc đáo và rất hiệu quả của việc giữ trọng tâm mà không gây hỏng băng chuyền và trả nó về vị trí được định ngay sau khi rời. Hệ thống không bị phụ thuộc  vào tiếp xúc với cạnh băng chuyền và do vậy không gây hỏng hóc thường xảy ra ở những hệ thống khác.

Khả năng sử dụng:

  • Con lăn giữ trọng tâm thông thường 1V: độ rộng băng chuyền 450-1.500mm
  • Bàn giữ trọng tâm với các con lăn sườn 3V: độ rộng băng chuyền 450-1.800mm
  • Con lăn kép 2V: độ rộng băng chuyền 1.350-2.600mm

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một đề nghị không ràng buộc hoặc trả lời các câu hỏi. Viết cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi thẳng. Đây là trang liên hệ của chúng tôi.