Băng tải

Bán và bảo dưỡng tất cả các loại băng chuyền vận tải

Công ty bán, bảo dưỡng và nối tất cả các loại băng chuyền vận tải. Công ty nhấn mạnh việc cung cấp những băng chuyền cao su, vải và PVC chất lượng với nhiều độ rộng và độ bền khác nhau  gắn liền với việc bảo dưỡng chất lượng và nhanh gọn.

Công ty cung cấp băng chuyền vận tải của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới, đối với khách hàng lâu năm công ty có một khối lượng băng chuyền vận tải dự trữ tại kho để có khả năng kịp thời phản ứng khi xảy ra sự cố và như vậy sẽ giảm bớt cho khạch hàng những chi phí phụ trong mối liên quan với việc dừng sản xuất.

Các lĩnh vực sử dụng

Trong nghành khai thác | gia công gỗ | công nghiệp thực phẩm | nghành duc | nông nghiệp | nghành năng lượng |

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một đề nghị không ràng buộc hoặc trả lời các câu hỏi. Viết cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi thẳng. Đây là trang liên hệ của chúng tôi.