Đệm đỡ rơi RG

Bảo vệ băng tải tại điểm vật liệu rơi

Đệm đỡ rơi được sử dụng tại điểm trút vật liệu của băng chuyền, nơi mà vì độ cao và kích thước vật liệu có thể gây tổn hại băng chuyền vì hậu quả của nguyên vật liệu rơi xuống các con lăn vận chuyển và xuất hiện lỗ thủng. Tiếp theo là trong trường hợp đệm sườn không đầy đủ do băng chuyền bị lệch trong các khe giữa các giá đỡ của con lăn vận tải.

CÁC ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG

  • làm giảm lực va do vật liệu sau khi rơi xuống gây ra
  • dễ lắp đặt và khả năng bài trí tác động rơi
  • tăng tuổi thọ của băng chuyền và các linh kiện của nó
  • không xảy ra nứt băng chuyền khi khi bị gây ra do vật liệu rơi
  • làm giảm sự vương vãi của vật liệu vận chuyển và hạn chế bụi bặm
  • chỉnh hướng băng chuyền chống bị nghiêng

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một đề nghị không ràng buộc hoặc trả lời các câu hỏi. Viết cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi thẳng. Đây là trang liên hệ của chúng tôi.